งานประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน รางวัล “นาฏราช” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

งานประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน รางวัล “นาฏราช” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

- in ข่าวบันเทิง
ปิดความเห็น บน งานประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน รางวัล “นาฏราช” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

แถลงข่าวไปแล้วอย่างเป็นการ สำหรับ งานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและยกระดับการตัดสินรางวัลด้านวิทยุโทรทัศน์ ส่งเสริมการให้สาระความรู้ควบคู่ความบันเทิง ตลอดจนสร้างกำลังใจให้กับคนทำงานในวิชาชีพนี้ต่อไป

โดย นายเขมทัตต์ พลเดช ในฐานะนายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ เป็นหัวเรือใหญ่ และ เหล่าดาราคนดังที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น, ณภัทร บรรจงจิตไพศาล, วิทยา วสุไกรไพศาล, นิศาชล ต้วมสูงเนิน, พีระวัฒน์ อัฐนาค, ณัฐญาณี รัตนไพฑูรย์, มนัส ตั้งสุข, ชื่นจิต เจริญพงษ์ชัย, สุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี, ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์, อรุณวรรณ วราสิทธุ์, สถาพร ริยะป่า, วิยดา พีรรัฐกุล, ลิลลี แม็คกร๊าธ, ชัยนนท์ จันทร์เต็ม, กฤตฤทธิ์ บุตรพรม (บิ๊กเอ็ม), เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค (แพรว), เทมส์ สรรพกิจ, พรพจี ศิริสิทธิ์ (ใบเตย), พัทธ์ ชนภัณฑารักษ์ (พัท), นันทกา วรวณิชรชานันท์ (ฝน), กิตติกร ศิลปะดนตรี, สุมิตา จันทโรฯลฯ ณ อาคารอำนวยการ 1 ชั้น 1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้มีการเปิดเผยรายชื่อผลงานที่ผ่านการเข้ารอบตัดสินรางวัล “นาฏราช” ครั้งที่ ๘ ด้วย

สำหรับงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙ จะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่  9 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. – 20.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2  อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ สามารถรับชม  ถ่ายทอดสดได้ทางช่อง 9 MCOT HD

รายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินรางวัล นาฏราช ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙ 

รางวัลประเภทรายการวิทยุ จำนวน 6 รางวัล

 • ผู้ผลิตรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
ê รายการ ธ สถิต ณ แดนสรวง ราษฎ์กำสรวล หวนไห้

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท FM 100.5 MHz “News Network”

หมายเหตุ : สำหรับรางวัลนี้มีเพียง 1 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน

 • ผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยม
ê 94 EFM  รายการ พุธทอล์คพุธโทร

จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด

ออกอากาศทาง 94.0 MHz

ê Green Wave 106.5 FM  :  รายการ Club Friday

จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด

ออกอากาศทาง 106.5 MHz

ê Chill FM 104.5  :  รายการ Chill Morning

จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด

ออกอากาศทาง 104.5 MHz

หมายเหตุ : สำหรับรางวัลนี้มีเพียง 3 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน

 

 • ผู้ดำเนินรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
ê คุณฐิติรัตน์  พูนศิริชัยกิจ  และคุณนภัส  มรรคดวงแก้ว

รายการ บอกเล่า 96.5 ช่วงปลดล็อกความคิดชีวิตเปลี่ยน

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท FM 96.5 MHz “News Network”

หมายเหตุ : สำหรับรางวัลนี้มีเพียง 1 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน

 

 • ผู้ดำเนินรายการบันเทิงยอดเยี่ยม
ê คุณกำภู  ภูริภูวดล  และคุณรัชนีย์  สุทธิธรรม  รายการลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ซูเปอร์สเตชั่น

จาก สถานีวิทยุ อสมท จำกัด (มหาชน)

ออกอากาศทาง 95.0 MHz คลื่นลูกทุ่งมหานคร

ê คุณพงศธร  จงวิลาส (DJ เผือก)  รายการ พุธทอล์คพุธโทร

จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด

ออกอากาศทาง 94.0 MHz

ê คุณโกเมน  เรืองกิจรัตนกุล (DJ โก)  รายการ Club Friday

จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด

ออกอากาศทาง 106.5 MHz

ê คุณวิศวะ  กิจตันขจร  (DJ เป้)  รายการ Chill Morning

จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด

ออกอากาศทาง 104.5 MHz

หมายเหตุ : สำหรับรางวัลนี้มีเพียง 4 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน

สถานีต่างจังหวัด

 

 • รายการบันเทิงท้องถิ่นยอดเยี่ยม
ê รายการ คำเมืองสไตล์

จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.กำแพงเพชร

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.กำแพงเพชร 92.75 MHz

ê รายการ อะหยั้งเอาะ อะหยั้งเอาะ

จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.ลำปาง

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.ลำปาง 99.0 MHz

ê  รายการ เปิดประตูสู่อีสาน ช่วง ลูกคอ ลูกทุ่ง

จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.นครราชสีมา

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.นครราชสีมา  95.75 MHz

หมายเหตุ : สำหรับรางวัลนี้มีเพียง 2  ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน

 

 • รายการข่าวสาระความรู้ยอดเยี่ยม
ê รายการ หละปูนบ้านเฮา ข่าวข้นคนเมือง

จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.ลำพูน

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.ลำพูน FM 96.5 MHz

ê รายการ ธ สถิต ณ แดนสรวง ราษฎร์กำสรวล หวนไห้ พระบารมีปกเกล้าชาวอีสาน

จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.ชัยภูมิ

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.ชัยภูมิ FM 102.0 MHz

ê รายการ ลั่นเมือง

จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.กำแพงเพชร

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.กำแพงเพชร FM 92.75 MHz

ê รายการ ขอนแก่นมหานคร

จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.ขอนแก่น

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.ขอนแก่น FM 90.75 MHz

ê รายการ คุย คิด ทำ เพื่อนครลำปาง

จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.ลำปาง

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.ลำปาง FM 99.0 MHz

ê รายการ ก้าวตามพ่อ อสมท นครราชสีมา ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.นครราชสีมา

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.นครราชสีมา FM 95.75 MHz

ê รายการ เล่าเรื่องเมืองสโตย

จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.สตูล

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.สตูล FM 93.25 MHz

ê รายการ ลาแปแลใต้

จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.ยะลา

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.ยะลา FM 102.5 MHz

ê รายการ นครศรีดี๊ดี มีดีที่นคร

จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.นครศรีธรรมราช

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.นครศรีธรรมราช FM 104.5 MHz

  หมายเหตุ : รางวัลนี้มีผลงานวิทยุผ่านเข้ารอบตัดสินมากกว่า 5 ผลงานเนื่องจาก ผู้สมัครทั้งหมดมาจากสถานีวิทยุเดียวกัน

 

รางวัลประเภทรายการโทรทัศน์ จำนวน 14 รางวัล

 

 • รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม
ê รายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์

จากบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

ê รายการ ข่าว 3 มิติ

จากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ê รายการ เช้านี้ที่หมอชิต

จากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ê รายการ เจาะลึกข่าวร้อน

จากบริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด

ออกอากาศทางสถานีข่าว TNN24

ê รายการ เข้มข่าวค่ำ

จากบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี (PPTV HD36)

 

 • รางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม
ê คุณบรรจง  ชีวมงคลกานต์

รายการข่าวเวิร์คพอยท์

จากบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์

ê คุณเขมสรณ์  หนูขาว

รายการไทยรัฐนิวส์โชว์

จาก บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

ê คุณบัญชา  ชุมชัยเวทย์

รายการจอโลกเศรษฐกิจ

จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ê คุณเปรมสุดา  สันติวัฒนา

รายการสนามข่าว 7 สี

จากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ê คุณชนิตร์นันท์  ปุณณะนิธิ

รายการเจาะลึกข่าวร้อน

จากบริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด

ออกอากาศทางสถานีข่าว TNN24

 

 • รางวัลสกูปข่าวยอดเยี่ยม
ê สกูปข่าว “บันทึกไทยบันทึกโลก : ที่สุดแห่งความสูญสีย”

จากบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

ê สกูปข่าว “ช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์”

จากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ê สกูปข่าว “คอลัมน์หมายเลข 7 เรื่อง พิรุธโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำสำนักทรัพยากรน้ำภาค 9”

จากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ê สกูปข่าว “ติดตามนาทีชีวิตเหตุเรือล่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

จากบริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด

ออกอากาศทางสถานีข่าว TNN24

ê สกูปข่าว “เปิดวงจรทุนจีนสวมบัตรตั้งบริษัททัวร์”

จากบริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด

ออกอากาศทางสถานีข่าว TNN24

ê สกูปข่าว “ย้อนรอยโศกนาฎกรรมบัส 2 ชั้น เห็นช่องโหว่กำกับดูแลเพียบ”

จากบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี (PPTV HD36)

หมายเหตุ : รางวัลนี้มีผลงานโทรทัศน์ผ่านเข้ารอบตัดสินมากกว่า 5 ผลงานเนื่องจากมี 2 ผลงานที่ได้คะแนนในรอบคัดเลือกเท่ากัน

 

 • รางวัลเกมส์โชว์ยอดเยี่ยม
ê รายการ แฟนพันธุ์แท้ Super Fan

จากบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์

ê รายการ ปริศนาฟ้าแลบ

จากบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์

ê รายการ ตกสิบหยิบล้าน STILL STANDING THAILAND

จากบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ê รายการ 4 ต่อ 4 Family Game

จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31

ê รายการ ศึกวันดวลเพลง

จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31

 

 • รางวัลทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม
ê รายการ เจาะใจ

จากบริษัท เจ เอส แอล โกลบอลมีเดีย จำกัด

ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD

ê รายการ Perspective

จากบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด และบริษัท แบล็คดอท จำกัด

ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD

ê รายการ ทอล์กกะเทยทูไนท์

จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด

ออกอากาศทางช่อง GMM25

ê รายการ Club Friday Show (คลับ ฟรายเดย์โชว์)

จาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด

ออกอากาศทางช่อง GMM25

หมายเหตุ : สำหรับรางวัลนี้มีเพียง 4 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน

 

 • รางวัลวาไรตี้ยอดเยี่ยม
ê รายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน

จากบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด และบริษัท ทริปเปิล ทู จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ê รายการ นักร้องซ่อนแอบ (I Can See Your Voice)

จากบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์

ê รายการ หน้ากากนักร้อง (The Mask Singer)

จากบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์

ê รายการ เทยเที่ยวไทย

จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31

ê รายการ 4 โพดำ

จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31

Facebook Comments

You may also like

“ป้อง-แต้ว” คว้านำหญิง-ชาย “นาฏราช” ครั้งที่ ๘ “นาคี” แรงไม่ตก “อ๊อฟ-พงษ์พัฒน์” โกยไป 10 รางวัล

งานประกา