โรงพยาบาลพระรามเก้า “PR9” เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

โรงพยาบาลพระรามเก้า “PR9” เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

- in สื่อสารการตลาด
ปิดความเห็น บน โรงพยาบาลพระรามเก้า “PR9” เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ ‘PR9’ เข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรกในวันที่ 30 ต.ค. 2561 หลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนทั้งสิ้น 180 ล้านหุ้น พร้อมทั้งจัดสรรหุ้นส่วนเกินอีกจำนวน 20 ล้านหุ้น ด้วยราคาเปิดตลาดที่ 11.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.86 % จากราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ราคาหุ้นละ 11.60 บาท

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
เปิดเผยว่า “รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ PR9 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำเร็จ โดยบริษัทฯ มีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่อง เป็นผลมาจากคุณภาพและความสามารถในการรักษาโรคซับซ้อนด้วยทีมแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์สหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย การให้บริการด้วยอัตราค่าตอบแทนที่มีความคุ้มค่า (Value for Money) และทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ (New CBD) ทำให้โรงพยาบาลฯ มีฐานผู้ใช้บริการที่เหนียวแน่นและเติบโตอย่างต่อเนื่องเสมอมา ทั้งนี้ PR9 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดการขยายธุรกิจอย่างมั่นคงต่อไป ด้วยแผนกลยุทธ์ในการขยายฐานผู้ใช้บริการ ผ่านความร่วมมือทางการแพทย์กับโรงพยาบาลอื่นๆ ในประเทศไทย การเพิ่มกลุ่มลูกค้าคู่สัญญาองค์กรทั้งบริษัทประกันและบริษัทต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง และการเพิ่มสัดส่วนผู้ใช้บริการชาวต่างชาติพร้อมกับการก่อสร้างอาคารใหม่และปรับปรุงอาคารปัจจุบันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ใช้บริการทั้งส่วนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน พร้อมนำเทคโนโลยีเข้ายกระดับการให้บริการ ไปจนถึงการปรับภาพลักษณ์องค์กรและการใช้การตลาดเชิงรุก เพื่อมุ่งสู่การเป็น Professional Healthcare Community และสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน สำหรับผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ในอนาคต”

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกในครั้งนี้ของ PR9 มีมูลค่ารวม 2,208 ล้านบาท ซึ่งได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศอย่างท่วมท้น โดย PR9 จะมีมูลค่าตามราคาตลาด (market capitalization) กว่า 9,000 ล้านบาท ณ ราคาที่เสนอขาย ซึ่งจะส่งผลให้ PR9 เป็นหุ้น IPO ในกลุ่ม Health Care ที่ใหญ่ที่สุดที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2561 ณ วันที่ PR9 เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันแรก โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ผู้บริหารที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของหุ้นสามัญเพิ่มทุน ‘PR9’ เป็นครั้งแรก ได้แก่ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ และนายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายการบริการทางการแพทย์ พร้อมด้วยกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน) นายภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ และนายแมนพงศ์ เสณาณรงค์ (ซ้ายสุด) หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษาทางการเงินนายอนุวัฒน์ ร่วมสุข (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

Praram 9 Hospital (PR9)’s first trading day

Praram 9 Hospital Public Company Limited today (30 October 2018) traded its 180 million newly issued shares on the Stock Exchange of Thailand for the first time under its Initial Public Offering project. The company also allocated another 20 million shares in excess.  The opening price stood at 11.70 baht per share, increasing by 0.86 % from IPO price at 11.60 baht per share.

Dr. Satian Pooprasert, Chief Executive Officer, Praram 9 Hospital Plc, said, “We are proud to be listed on the Stock Exchange of Thailand and are ready for future growth. The company has very strong business and performance driven by our service quality, ability to treat complicated diseases, highly experienced medical team, modern equipment, tools and technology, value for money, and strategic location in the new CBD of Bangkok. With these advantage, Praram 9 Hospital has very strong customer base with high loyalty and continuous growth. Looking ahead, we are committed to further expanding our business and services. We have introduced a new strategy to grow customer base through cooperation with other hospitals. Among the key strategies are increasing contracted services with leading corporate and insurance companies, increasing the number of foreign customers, the construction of new buildings, and renovating existing buildings and facilities to increase our capability to handle more outpatients and inpatients. To enhance all these improvements, we have introduced and integrated new technologies into our services. In addition, we have modernized our corporate image and introduced proactive marketing strategy. We hope that with all these activities, Praram 9 Hospital will be transformed into the “Professional Healthcare Community” in Thailand and increase our ability to achieve stable and sustainable growth for our company and our shareholders in the future.”

Under this IPO plan, total value for this deal is 2,208 million baht. The project has received warm welcome from institutional investors in Thailand and overseas. PR9’s market capitalization will be well higher than 9,000 million baht at the offered price. PR9 will therefore will be the largest IPO share listed under the Health Care category this year. Phatra Securities Plc is the financial advisor and lead underwriter for this project.

Joining the ceremony to celebrate the first stock trading day are executives from Praram 9 Hospital Plc led by Mr. Banbodj Damabong (4th Right), Chairman, Dr. Satian Pooprasert (3rd Right), Chief Executive Officer, Dr. Mongkol Tanjapatkul (2nd Left), Assistant to Managing Director, Dr. Viroon Mavichak (2nd Right), Deputy Managing Director, Dr. Prasert Trairatvorakul (3rd Left), Executive Vice President (Nursing and Medical Service), and the hospital’s management, as well executives from the Stock Exchange of Thailand namely
Dr. Pakorn Peetathawatchai (4th Left)
, President, and Mr. Manpong Senanarong (Far Left), Senior Executive Vice President; and financial advisor and underwriters including Mr. Anuwat Ruamsuk (Far Right), Managing Director, Head of Capital Markets of Phatra Securities Public Company Limited,

Facebook Comments

You may also like