นาโนเทคใช้เทคนิค “เอนแคปซูลเลชั่น” เพิ่มศักยภาพการดูดซึมในอาหารเสริม

นาโนเทคใช้เทคนิค “เอนแคปซูลเลชั่น” เพิ่มศักยภาพการดูดซึมในอาหารเสริม

- in Sport & Health
ปิดความเห็น บน นาโนเทคใช้เทคนิค “เอนแคปซูลเลชั่น” เพิ่มศักยภาพการดูดซึมในอาหารเสริม

ปัจจุบันการหันมาดูแลเรื่องสุขภาพกลายเป็นกระแสที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก ซึ่งนอกจากความพยายามในการสร้างความแข็งแรงของร่างกายด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่า “อาหารเสริม” คือตัวช่วยที่กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้คนในขณะนี้ และผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดต่างก็มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพแตกต่างกันไป
“ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ”  ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มุ่งมั่นในการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  เล็งเห็นความสำคัญด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารเสริมนี้เช่นกัน โดยมีความพยายามในการศึกษาวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีความปลอดภัยต่อการบริโภค และยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของไทยให้ได้มาตรฐานการค้าสากลอีกด้วย

ที่ผ่านมา นักวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ทำการศึกษาวิจัยในหลากหลายเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของอาหารเสริม อาทิ การนำเทคนิคการกักเก็บและระบบการนำส่งที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น นาโนอิมัลชัน ไมเซลล์ ลิโพโซม ( ที่มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม เพิ่มความคงตัว )  ไปพัฒนาร่วมกับ “อาหารเสริม” บางชนิด เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในรูปแบบของ “อาหารเสริมนาโนเทค” ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี


ดร. กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการนวัตกรรมนาโนเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า จุดเด่นของนาโนเทคโนโลยีที่นำไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ก็คือ การใช้เทคนิค “เอนแคปซูเลชัน” เพื่อแก้ไขปัญหาการดูดซึม  ซึ่งจะห่อหุ้มตัวสารสำคัญไว้ไม่ให้ละลายและถูกย่อยสลายบริเวณกระเพาะ แต่จะชะลอการปลดปล่อยให้เกิดการละลายที่บริเวณลำไส้เล็กส่วนที่ดูดซึมไขมัน เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารสำคัญไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพลิโคซานอลจากสารสกัดไขอ้อย  เป็นหนึ่งตัวอย่างของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ได้มีการนำนาโนเทคโนโลยีรูปแบบดังกล่าวมาร่วมพัฒนา จนเกิดเป็นอาหารเสริมที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากโรคยอดนิยมต่างๆ ของคนไทย เช่น โรคไขมันคอลเรสเตอรอลในเลือดสูง ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด และโรคต่าง ๆ ที่มีสาเหตุมาจากไขมันคอลเรสเตอรอลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ทั้งนี้ จากการวิจัยและพัฒนาพบว่าสารสกัดจากธรรมชาติกลุ่มโพลิโคซานอล (Policosanol) ที่พบเฉพาะในไขเปลือกอ้อย อันอุดมไปด้วยคุณค่าบริสุทธิ์ของสารอาหารจากธรรมชาติ สามารถออกฤทธิ์ในการลดระดับไขมันคอลเรสเตอรอลในเลือดโดยมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยาในกลุ่ม Statin ที่สำคัญ คือ ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายแม้ใช้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยาลดไขมันในเลือด ส่งผลให้สารสกัดจากธรรมชาติ “โพลิโคซานอล” เป็นรู้จักและยอมรับกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก

นอกจากนี้ ในการศึกษาวิจัยของนักวิจัยนาโนเทคในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยังมีการพัฒนาอาหารเสริมอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีความน่าสนใจไม่แพ้กัน คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันงาม้อน

“งาม้อน” หรืองาขี้ม้อน (Perilla frutescens) เป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่ปลูกกันมานานในพื้นที่ภาคเหนือของไทย สามารถบริโภคในรูปแบบต่างๆ  นอกจากนั้นมีการแปรรูปจากงาม้อนหลายรูปแบบ เช่น งาม้อนคั่ว งาม้อนแผ่น ข้าวหลามงาม้อน คุกกี้งาม้อน ชางาม้อน รวมไปถึงเครื่องสำอางบำรุงผิว เป็นต้น ซึ่งจากการวิจัยพบว่างาม้อน มีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง  ซึ่งช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลไม่ให้มีมากเกินไปได้   ป้องกันไม่ให้หลอดเลือดแข็ง ป้องกันโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดบางชนิด เป็นต้น ผู้ที่ห่วงใยเรื่องสุขภาพแนะนำให้หันมารับประทานน้ำมันงาม้อนเป็นประจำ และยังช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด ที่สำคัญจากการศึกษาพบว่าสาร “เซซามอล” ที่มีอยู่ในงาม้อนนั้นป้องกันมะเร็งได้ และยังทำให้ร่างกายแก่ช้าลงอีกด้วย ทั้งนี้ ศูนย์นาโนเทคโนโลยี ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากน้ำมันเมล็ดงาม้อนในรูปแบบของแคปซูลนิ่มพร้อมบริโภค ที่มีประสิทธิภาพในด้านการดูดซึมที่ดี ร่วมกับการพัฒนาสูตรตำรับให้เป็นระบบนำส่งสารสำคัญที่มีอยู่ในน้ำมันงาขี้ม้อน ได้แก่ กรดไขมันไม่อิ่มตัว (โอเมกา 3, 6, 9) ที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย นำส่งไปยังบริเวณส่วนของลำไส้เล็ก เพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึมและการเพิ่มชีวประสิทธิผลของสารสำคัญต่อไป ด้วยการพัฒนาตำรับน้ำมันงาขี้ม้อนให้อยู่ในรูปแบบระบบนำส่ง ยา/สารสำคัญ ที่เกิดอิมัลชันได้เอง (Self-emulsifying drug delivery system หรือ SEDDS) ผ่านกลไกการดูดซึมไขมันในร่างกายมนุษย์

ท่ามกลางผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากมายหลายขนิดที่ถูกผลิตมาเพื่อเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ ให้กับผู้ที่มีความสนใจด้านสุขภาพในปัจจุบัน  “ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนาโนเทค”  หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีการนำเทคโนโลยีนาโนเข้าไปพัฒนาศักยภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์  จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารเสริมที่จะช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างเต็มที่  และถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นตลอด 15 ปี ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการนำเทคโนโลยีสำคัญนี้ไปสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมให้ได้มากที่สุด

Facebook Comments

You may also like

นาโนเทค สวทช. จับมือ 7 มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU ต่อยอดโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนา ด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ

(4 ตุลาค