Breaking News
MALAYSIA

MALAYSIA

ข่าวบันเทิง ข่าวบันเทิงเอเชีย ข่าวบันเทิงเอเชียอื่นๆ ข่าวเพลง
ถือว่าเป็นศิลปินไอดอลเกิร์ลก ...
ปิดความเห็น บน “SWEAT16!” เตรียมบินร่วมโชว์  ในงาน Asia Comic Con Malaysia